Home

Welkom bij Evangelie Gemeente De Deur Heerlen

Welkom bij Evangelie Gemeente De Deur Heerlen, een kerk waar u God kunt ontmoeten! Wij zijn een actieve en enthousiaste Evangelische kerk in Heerlen met een passie voor het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus. Evangelie Gemeente De Deur Heerlen is onderdeel van de Christian Fellowship Ministries (CFM), een samenwerkingsverband van ongeveer 3400 kerken wereldwijd. Ondertussen is De Deur Heerlen al meer dan 25 jaar actief. 

Onze kerk is multi-cultureel en heeft dus mensen van allerlei verschillende culturen en nationaliteiten. Onze kerkdiensten worden daarom ook (wanneer nodig) in diverse talen vertaald. Er is o.a. vertaling mogelijk in Engels, Duits, Spaans en Papiamento. 

De bedoeling van deze site is u helpen een begrip te krijgen van de levensveranderende
kracht van Jezus Christus en enige uitleg te geven over onze kerk. De tabbladen aan de bovenkant geven u toegang tot de verschillende onderwerpen.

Wij nodigen u van harte uit om één van onze activiteiten te bezoeken!

Wekelijkse diensten

Zondag om 11.00u | Zondag om 18.00u | Woensdag om 19.30u.

_________________________________________________________________________________________________________

Welcome to Evangelie Gemeente De Deur Heerlen

Welcome to Evangelie Gemeente De Deur Heerlen, a church where you can meet God! We are an active and enthusiastic Evangelical church in Heerlen with a passion for spreading the gospel of Jesus Christ. Gospel Church De Deur Heerlen is part of the Christian Fellowship Ministries (CFM), a partnership of approximately 3400 churches worldwide. In the meantime, De Deur Heerlen has been active for more than 25 years. 

Our church is multi-cultural and therefore has people of all kinds of different cultures and nationalities. Our church services are therefore also translated (when necessary) into various languages. Translations are available in English, German, Spanish and Papiamento.

The intent of this site is to help you gain an understanding of the life-changing power of Jesus Christ and provide some explanation about our church. The tabs at the top give you access to the different topics.

We cordially invite you to visit one of our activities!

Weekly services

Sunday at 11.00 am | Sunday at 18.00h | Wednesday at 7:30 p.m.

_________________________________________________________________________________________________________

Willkommen in der Evangelischen Gemeinde Deur Heerlen

Willkommen bei Evangelie Gemeente De Deur Heerlen, einer Kirche, in der Sie Gott begegnen können! Wir sind eine aktive und begeisterte evangelische Gemeinde in Heerlen mit einer Leidenschaft für die Verbreitung des Evangeliums Jesu Christi. Die Evangelische Kirche De Deur Heerlen ist Teil der Christian Fellowship Ministries (CFM), einem Zusammenschluss von rund 3400 Kirchen weltweit. De Deur Heerlen ist seit mehr als 25 Jahren aktiv. 

Unsere Kirche ist multikulturell und hat daher Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Nationalitäten. Deshalb werden unsere Gottesdienste (wenn nötig) auch in mehrere Sprachen übersetzt. Übersetzungen sind in Englisch, Deutsch, Spanisch und Papiamento verfügbar.

Die Absicht dieser Seite ist es, Ihnen zu helfen, ein Verständnis für die verwandelnde Kraft Jesu Christi zu erlangen und einige Erklärungen über unsere Kirche zu geben. Über die Registerkarten oben haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Themen.

Wir laden Sie herzlich ein, eine unserer Aktivitäten zu besuchen!

Wöchentliche Gottesdienste

Sonntag um 11.00 Uhr | Sonntag um 18:00 Uhr | mittwochs um 19:30 Uhr

_________________________________________________________________________________________________________

Bienvenidos a la Congregación Evangélica de Deur Heerlen

Bienvenidos a Evangelie Gemeente De Deur Heerlen, una iglesia donde puedes encontrarte con Dios! Somos una iglesia evangélica activa y entusiasta en Heerlen con una pasión por difundir el evangelio de Jesucristo. La Iglesia Evangélica De Deur Heerlen es parte de Christian Fellowship Ministries (CFM), una asociación de aproximadamente 3400 iglesias en todo el mundo. Mientras tanto, De Deur Heerlen ha estado activo durante más de 25 años. 

Nuestra iglesia es multicultural y, por lo tanto, tiene personas de todo tipo de culturas y nacionalidades diferentes. Por lo tanto, nuestros servicios religiosos también se traducen (cuando es necesario) a varios idiomas. Las traducciones están disponibles en inglés, alemán, español y papiamento.

La intención de este sitio es ayudarle a obtener una comprensión del poder transformador de Jesucristo y proporcionar alguna explicación sobre nuestra iglesia. Las pestañas en la parte superior le dan acceso a los diferentes temas.

Te invitamos cordialmente a visitar una de nuestras actividades!

Servicios semanales

Domingo a las 11.00 h | Domingo a las 18.00h | Miércoles a las 7:30 p.m.