Nathaniël Gerbecks

Hallo, mijn naam is Nathaniël.

Ik had vroeger een moeilijke jeugd. Ik was als kind ontzettend eenzaam. Ik werd ouder en mijn verlangen naar liefde, acceptatie, erkenning en geborgenheid werd steeds groter. Ik probeerde mee te doen met de laatste mode. Ook probeerde ik me leuker en grappiger voor te doen, terwijl ik van binnen leeg en eenzaam was. Ik zocht het in vriendschap en relaties, maar ik kwam er steeds meer bedrogen en gebrokener uit. Ik dacht voor een lange tijd dat die leegte kwam door mijn jeugd. Ik gaf anderen de schuld van mijn ellende. Ik leidde een doeloos en leeg bestaan. Ik wist toen niet dat die leegte kwam doordat mensen een zondige natuur hebben en daardoor vervreemd werden van God. En dat mijn zonden tussen mij en God in stonden.

Ik ben door een vrouw uit de kerk aangesproken en ben toen naar de dienst gekomen. Ik werd van binnen geconfronteerd dat ik fout ben geweest, fout heb gehandeld, verkeerde beslissingen had gemaakt en dat ik het zelf schuld was van alle dingen die ik had gedaan. Ik had gezondigd tegen God. Ik moest me bekeren van mijn kwade wegen. Ik heb mijn zonden beleden. Ik voelde een enorme last op mij drukken en nadat ik tot bekering ben gekomen, heeft God mijn zware last voorgoed van mij weggenomen. Ik heb Jezus Christus als mijn Redder en Verlosser geaccepteerd. Door het offer van Jezus Christus heeft Hij mij schoongewassen van alle ongerechtigheid. En door het offer van Jezus Christus heeft Hij mij ware bevrijding gegeven.

Sinds mijn bekering ervaar ik innerlijke rust, onvoorwaardelijke liefde, oneindigde liefde, ware acceptatie door mijn Maker, erkenning, geborgenheid en vooral een zekerheid dat ik naar de hemel ga. Ik ervaar God in mijn leven. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Ik ervaar Zijn zegen en aanwezigheid duidelijk in mijn leven. Ik weet dat ik geliefd ben. Hij heeft Zijn enige Zoon opgeofferd zodat ik en ook u vrij kan zijn, ook zodat ik niet meer leeg, doelloos en ongelukkig hoef te leven. Dit kan Hij ook voor u doen. Ik ben God zo dankbaar voor alles wat Hij in mijn leven heeft gedaan.